نمایش یک نتیجه

حل تمرین تایپ رایانه ای

چه چیزی را یاد می گیرم؟ آموزش کار با نرم افزار word 2016 بصورت حل مسئله، از کتاب تایپ رایانه…
group139
دوره رایگان!

حل تمرین کاربر رایانه

چه چیزی را یاد می گیرم؟ آموزش کار با کامپیوتر بصورت حل تمرین و فیلم آموزشی این آموزش بر اساس…
group122
دوره رایگان!

حل تمرین گرافیک رایانه ای

چه چیزی را یاد می گیرم؟ آموزش کار با نرم افزار photosop و corel drow بصورت حل مسئله، از کتاب…
group139
دوره رایگان!